Vestoppland slektshistorielags tidsskrift publiserer stoff om slekt og lokalhistorie i Gjøvik, Toten, Hadeland, Land, Valdres og nærliggende områder. Tidsskriftet har siden 1983 utgitt mer enn ti tusen sider og kommer ut med tre hefter i året, hvert på ca. 60 sider.

Stoffet handler om slekter i området, utvandring, slektsgranskingsmetoder, omtale av kildetyper, avskrifter av kilder, etterlysninger, lagsinformasjon og mer.

Tidsskriftet utgis av et styre som velges på årsmøtet.

Bli medlem, se her.

Les tidligere hefter og mere i menyen over.

Besøk oss på facebook